02, márc, 2024
Bevezetés

Bevezetés

A nevelési módszerek az emberi történelem teljes időtartama alatt az egyéni és csoportos túlélés elvárásainak megfelelően alakultak. Koronként és kultúránként eltérő volt az az elképzelés, hogy kinek vagy kiknek kell leginkább és legjobban túlélnie. Az ennek nyomán létrejött társadalmi berendezkedés visszahatott a pedagógiára és a nevelési módszerekre.

Nem nevezhető objektív vagy igazságos hozzáállásnak, ha a neveléstörténet neves pedagógusait, azok elveit vagy nevelési technikáit nem saját korukban és környezetükben próbáljuk megérteni, hanem mai tudásunkból kiindulva kritizáljuk. Ezért jól tesszük, ha a neveléstörténet nagy alakjainak munkáját, teljesítményét hűvös tárgyilagossággal tesszük közzé. Az, hogy a jelenben mi használható a múlt bölcseitől, az lehet vita tárgya.

A NEVELESTORTENET.HU nem törekszik tudományos aprólékosságra, hanem azon szülők és pedagógusok számára készült, akik anélkül szeretnének megismerkedni a pedagógiatörténet nagy alakjaival, hogy bonyolult filozófiai tanulmányokba kellene fogniuk emiatt. A filozófia és a történelem persze nem elválasztható a történelemtől, de megtehetjük, hogy csak annyira tekintünk ki ezekre, amennyire feltétlenül fontos ahhoz, hogy érthető legyen, ki, mikor, hol, és miért pont úgy nevelt.